Anadolu’nun Mimari Mirasının Korunması Projesi

Anadolu’nun Mimari Mirasının Korunması Projesi

Türkiye’de yaşamış olan halkların yarattıkları eserler ortak estetik değerlerin oluşmasına büyük bir katkı sağlamışlardır. Bu toplulukların biçimlendirdiği üretimler kültürel mirasımızın katma değerlerini meydana getirirler. Bu bağlamda tarihsel süreç içinde farklı etnik grupların Anadolu ve Trakya topraklarında mimarlık alanındaki üretimleri dikkati çeker. Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş korumasız, gerek doğa, gerekse insan eliyle tahrip olma tehlikesi altında bulunan mimari miras üretimlerinin belgelenmesi, izlenmesi ve bu kültürel çıktıların geleceğe taşınması, tarihsel gelişimlere ve mimarlık tarihine ışık tutması açısından önemlidir. Bu nedenle söz konusu eserlerin korunarak gelecek nesillere ulaştırılması hedefiyle halkı bilinçlendirmek, yerel ve ulusal yetki sahiplerinin dikkatlerini konuya çekmek ve kültürel mirasa sahip çıkabilecek bir kamu bilinci yaratmak öncelikli bir gereksinimdir.

Bu proje Anadolu Kültür ve KMKD işbirliğiyle yürütülmektedir ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçiliği desteği ile finanse edilmektedir.